Polyvalente zaal


De polyvalente ruimte is een grote zaal die deels gebruikt wordt als groene ruimte voor de leerlingen van de derde graad, deels als refter voor de vierdejaars en deels als klasruimte. Daarnaast wordt ze in zijn geheel gebruikt voor het houden van lezingen, toneelvoorstellingen, personeelsvergaderingen,…

Een deel van onze polyvalente zaal is gebruikt als groene ruimte.
De groene ruimte en bijhorende openluchtruimte is het alleenrijk van onze 3de graad.
Hier kunnen ze rustig wat chillen in zetels, wat studeren tijdens dispensatie, tafelvoetbal spelen of wat genieten van het zonnetje en de buitenlucht.

Scroll naar boven