Voetbalschool
Centrum Leren en Werken

Voetbalschool
Centrum Leren en Werken

De voetbalschool van het GO! atheneum van Oudenaarde is een onderdeel van het CLW.
Alle jongeren tussen de 15 en 25 jaar die in het CLW een opleiding volgen met een link naar het voetbal (bvb. sportbegeleider, animator in de evenementen sector enz...) hebben de mogelijkheid om te kunnen deelnemen aan de voetbaltrainingen.
Ook aangesloten zijn bij een door de KBVB erkende voetbalclub en het afleggen van een fysieke inspanningsproef in het ziekenhuis zijn twee bijkomende voorwaarden om te mogen/kunnen deelnemen aan de voetbaltrainingen.

Via de voetbaltrainingen bieden wij de leerlingen de mogelijkheid om enerzijds de juiste arbeidsattitude en anderzijds om hun technische tactische voetbalvaardigheden verder te ontwikkelen.
Wij bieden jullie een leuk en gevarieerd programma aan. Deelname aan veld- en zaalvoetbaltornooien, organisatie van oefenwedstrijden, volgen van theorielessen en aanbieden van zowel indoor- als veldtrainingen.

Scroll naar boven