Onze 10 leefregels

Onze 10 leefregels

De tien leefregels zijn enkele eenvoudige afspraken die je helpen om probleemloos in het GO! atheneum Oudenaarde school te lopen. Het leven voor jou, je medeleerlingen en leerkrachten zal er vlot, ordelijk, aangenaam en respectvol door verlopen.

1 

Je komt altijd op tijd. Spijbelen doe je niet.

2 

Je checkt dagelijks Smartschool
• berichten, vakken, Skore puntenboekje, …
• digitale agenda

3 

De 1ste graad : Bij het belsignaal, ’s morgens en na een pauze, verzamel je onmiddellijk met je klasgenoten op de speelplaats. Daar komt je leerkracht je ophalen.
De 2de en 3de graad gaat na het belsignaal onmiddellijk naar de klas, daar wacht je rustig in de gang tot de leerkracht er is.

4 

Tegenover alle medeleerlingen en personeelsleden gedraag je je rustig en beleefd.
Ook spreek je iedereen altijd in verzorgd Nederlands aan.

5 

Let erop dat je altijd al het nodige materiaal bij je hebt.
Ook je schoolbadge hoort daarbij.
Je draagt zorg voor alle materiaal, zowel het jouwe als dat van anderen en de school.
Dat getuigt van een positieve en respectvolle ingesteldheid.

6 

Je verlaat het klaslokaal enkel als je daarvoor de toestemming hebt.
Je blijft nooit rondhangen in de gangen.

7 

Eten en drinken doe je alleen tijdens de pauzes.
Afval gooi je in de vuilnisbakken en niet op de grond.
Iedereen zal dat bijzonder appreciëren.

8 

Op school en in de onmiddellijke omgeving van de school geldt een algemeen rookverbod. Je houdt je dan ook aan dat wettelijke verbod.

9 

Tijdens de les gebruik je je gsm en andere technologische apparatuur enkel na uitdrukkelijke toestemming van de leerkracht. Tijdens de pauzes kan je ze gerust gebruiken.

10 

Elke afwezigheid moet je wettigen.

Het spreekt vanzelf dat wat verboden is door de Belgische wet
ook op school niet toegelaten is.

Scroll naar boven